ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิค-19 เข็มที่ 2

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิค-19 เข็มที่ 2 และเป็นจิตอาสาในการฉีดวัคซีนโควิค-19 ที่อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนโควิค-19 โรงพยาบาลเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค-19 เข็มที่ 2


[Best_Wordpress_Gallery id=”50″ gal_title=”25640621-ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิค-19 เข็มที่ 2″]