ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รอบรับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ขอเลื่อนการสอบคัดเลือกนักศึกษา จากเดิมที่กำหนดสอบ วันศุกร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลงเป็น วันศุกร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

รายละเอียด https://qrgo.page.link/6RXMx