ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิค-19

วันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2564 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิค-19 และเป็นจิตอาสาในการฉีดวัคซีนโควิค-19 ที่โรงพยาบาลเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด