โครงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา NUS 3903 นวัตกรรมทางการพยาบาล 2

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 9.30 น. ณ ห้อง 5211 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา NUS 3903 นวัตกรรมทางการพยาบาล 2 (Nursing innovation 2) โดยมีวัตถุประสงค์รายวิชาเป็นการใช้กระบวนการวิจัยพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพผู้รับบริการ ประธานในพิธีโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่ได้รับรางวัล และอาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนวัตกรรม หลังจากนั้นท่านประธานในพิธีได้ตัดริบบิ้นเพื่อเปิดงานและเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์


« ของ 5 »