โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัจจวรรณฑ์  พวงศรีเคน ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเมือง


« ของ 2 »