โครงการส่งเสริมป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

วันที่ 29 -30 มิถุนายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการส่งเสริมป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ตำบลท่าม่วง ณ เทศบาลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


« ของ 4 »