ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับนายพิมหันต์ กันเสนา นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์ จังหวัดนครพนม