ราชภัฏน้อมพลีเทิดพระบารมีทั่วหล้า พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรัสลักษณ์ เจริญแสน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมโครงการราชภัฏน้อมพลีเทิดพระบารมีทั่วหล้า พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ หอประชุม ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Credit ภาพ : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด