พิธีมอบหมวกและเสื้อแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 9

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีมอบหมวกและเสื้อ ให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณบดี รองคณบดีร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรัสลักษณ์ เจริญแสน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้มอบหมวกและเสื้อให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ทั้งนี้มีอาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมชื่นชมและยินดีในพิธีครั้งนี้ด้วย

Credit ภาพจาก ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด