โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยเเละนวัตกรรมทางสุขภาพ”

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผศ.จำรัสลักษณ์ เจริญเเสน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยเเละนวัตกรรมสุขภาพ” เพื่อให้บริการวิชาการเเก่ศิษย์เก่า พยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาลเเละเจ้าหน้าที่ผู้สนใจทั้งรูปเเบบออนไลน์เเละ on site ภายในงานได้มีการเสวนาวิชาการ “ประสบการณ์การทำวิจัยหรือนวัตกรรมทางการพยาบาล จากน้องใหม่สู่พี่ผู้ชำนาญ” จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในเเละภายนอก