วันพยาบาลแห่งชาติ

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมงานร้อยดวงใจถวายไท้สมเด็จย่า เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสาเกตุชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด